Antalya, Türkiye
+0905059923660
bilgi@perspektif.org

HAYAT SADECE BİR OYUN MU?

Hayat bir oyundan daha fazlası değil midir? Varlığımızın arkasında ciddi, derin bir sebep ve amaç yok mudur? 

IS LIFE JUST A GAME?
Is life itself, not more than a game? Is there not a serious, profound reason and purpose behind our existence?

HAVE YOU SEEN SIGNS?

İŞARETLERİ GÖRDÜN MÜ? 

Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar? Yoksa, gökleri ve yeri onlar mı yarattılar?
52:35,36
HAYDİ ŞİMDİ BAŞLAYALIM

NEREDEN GELDİN?

WHERE DID YOU COME FROM?

Sizler hiçbir şey bilmez bir durumdayken Allah sizi analarınızın karnından dışarı çıkardı; şükredesiniz diye size kulaklar, gözler, kalpler verdi.
16:78

NE İÇİN YAŞIYORSUN?

DO YOU LIVE FOR WHAT?

Kesin olarak inananlara, yeryüzünde ve kendi içinizde Allah’ın varlığına nice deliller vardır; görmez misiniz?
51:20-21

NEREYE GİDECEKSİN?

WHERE WILL YOU GO?

Sizi boşuna yarattığımızı ve Bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?” 
23:115

DO YOU REMEMBER HIM? 

O’NU HATIRLIYOR MUSUN?

Bilin ki, dünya hayatı oyun, oyalanma, süslenme, aranızda övünme ve daha çok mal ve çocuk sahibi olmaktan ibarettir. Bu, yağmurun bitirdiği, ekicilerin de hoşuna giden bir bitkiye benzer; sonra kurur, sapsarı olduğu görülür, sonra çerçöp olur. Ahirette çetin azap da vardır. Allah’ın hoşnudluğu ve bağışlaması da vardır; dünya hayatı ise sadece aldatıcı bir geçinmedir.
57:20

SEN NASILDIN?

HOW WERE YOU?

Ey insanoğlu! Seni yaratıp sonra şekil veren, düzenleyen, mütenasip kılan, istediği şekilde seni terkip eden, çok cömert olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?
82:6-8

ETRAFINA BAKTIN MI?

HAVE YOU LOOKED AROUND?

Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün farklı oluşunda aklıselim sahipleri için elbette ibretler vardır.
3:190

REHBERLİK ETMEDİ Mİ?

HAS HE NOT SENT YOU GUIADENCE?

Kendisinden önceki Kitapları tasdik eden Hak Kitap’ı sana indirdi. Önceden insanlara yol gösterici olarak Tevrat ve İncil’i de indirmişti.
3:3

IS LIFE JUST A GAME?

HAYAT SADECE BİR OYUN MU?

Kuran’da, Yaratıcımız bize bir amacımızın ve bir hedefimizin olduğunu ve tıpkı sporcuların yaptığı gibi sıkı bir antrenman yapmamız gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda, bu hayatta ve bir sonraki aşamada nihai hedefimize ulaşmak ve gerçekten başarılı olmak için kendimizi manevi ve fiziksel olarak hazırlamamız gerekiyor…

DEVAM ET
EARTH AND WATER

TOPRAK VE SU!

“Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.”
24:45

DAHA FAZLASI…
SCIENCTIFIC VERSES

BİLİMSEL AYETLER

KELİMELERİMİZE GEREK YOK : BAKALIM YARATICIMIZ NE DİYOR ?
BING BANG

BÜYÜK PATLAMA

“İnkar edenler, göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hâlâ inanmayacaklar mı? 
21:30

BIG CRUNCH

KIYAMET

“Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, -üzerimize aldığımız bir vaad olarak- onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız.”
21:104

SOLAR SYSTEM

GÜNEŞ YÖRÜNGESİ

“O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler.”
21:33

CREATION

YARADILIŞ

“Hatırla ki Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halîfe yaratacağım, dedi. Onlar: Bizler hamdinle seni tesbih ve takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek birini mi halîfe kılıyorsun? dediler. Allah da onlara: Herhalde ben sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim!” dedi.
2:30

ALEKA…

“Sonra o nutfeyi, bir aleka (yapışkan ve döllenmiş yumurta) yaptık. Peşinden, o alekayı bir mudğa (bir çiğnem et) hâline getirdik; ardından bu bir çiğnem eti, kemiklere (iskelete) çevirdik; bu kemikleri etle kapladık…”
12:14

HUZUR…

“İçinizden, kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp; aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi, O’nun varlığının belgelerindendir. Bunlarda, düşünen millet için dersler vardır.”
30:21

DÖNÜŞ…

“Sizi topraktan yarattık, sizi oraya döndüreceğiz ve sizi bir kere daha oradan çıkaracağız.”
20:55

FIRST HUMAN ADAM AND EVE

İnsanlığın Babası: Âdem a.s ve Eşi Havva

“Allah Âdem’i topraktan yarattı, sonra ona “ol” dedi, o da hemen oluverdi.”
3:59

ARTS OF CREATOR

YARATICININ SANATI

“Biz insanı en güzel biçimde yarattık.” 95:4

EMBRİYOLOJİK AŞAMA

Andolsun, biz insanı, çamurdan (süzülmüş) bir özden yarattık. Sonra onu az bir su (meni) halinde sağlam bir karargaha (ana rahmine) yerleştirdik. Sonra bu az suyu “alaka” haline getirdik. Alakayı da “mudga” yaptık. Bu “mudga”yı da kemiklere dönüştürdük ve bu kemiklere de et giydirdik…
23:12-14

CANLI BİLİMİ

İnkar edenler, göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hâlâ inanmayacaklar mı?
21:30

ZOOLOJİ

Allah’tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi!
29:41

BİTKİLERİN CİNSİ

“Rabbim, yeryüzünü size beşik yapan, orada size yollar açan ve size gökten yağmur indirendir.” Böylece onunla sizin için yerden türlü türlü bitkileri çift çift çıkardık.”
20:53

Bize Katıl!
Birlikte tefekkür edelim.

PERSPECTIVE OF QURAN

KUR’AN BAKIŞ AÇISI

Bu Websitesi Kuran’dan, Yaratıcımızın rehberliğinde bazı ayetler içermektedir. Sizi, derince düşünmeye ve tefekkür etmeye davet ediyoruz.

SECRETS OF QURAN

KUTSAL GİZEMLER

YARATANLARIN EN GÜZELİ ALLAH, NE YÜCEDİR!” 23:14

SU DÖNGÜSÜ

WATER CYCLE

“Görmedin mi, Allah gökten su indirdi de onu yeryüzündeki kaynaklara ulaştırdı. Sonra onunla renkleri çeşit çeşit ekinler çıkarıyor. Sonra ekinler kuruyor da onları sapsarı kesilmiş görüyorsun…”
39:21

EVREN GENİŞLEMESİ

EXPANSION OF UNIVERSE

“Korku ve ümit kaynağı olarak şimşeği size göstermesi, gökten yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesi, onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir.”
30:24 

TATLI-TUZLU SU

BARRIER OF SEAS

“O, birinin suyu lezzetli ve tatlı, diğerininki tuzlu ve acı olan iki denizi salıverip aralarına da görünmez bir perde ve karışmalarını önleyici bir engel koyandır.”
25:53

YANSIYAN AY IŞIĞI

REFLECTED MOON LIGHT

“Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı (güneş) ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir.”
25:61

Latest from Our Blog

BLOG

Bir sporcu düşünelim; yıllarca süren eğitimler alır. En iyi olmak için, yaşamının her yönünü en küçük detaya göre düzenler. Diyetler yapar, belirli yiyecekleri yer ve kendini sakınır. Belli miktarda uyur ve günde saatlerce fiziksel ve zihinsel antrenman yapar. Hepsini bir spor için yapar. Peki Hayat? 

Doğu Türkistan’da Neler Oluyor?

Çin’in 1949 yılından bu yanan hakimiyeti altında tuttuğu Doğu Türkistan’ın kırsal kesimlerde etrafı yüksek duvarlarla çevrili inşaatlar devam ediyor.

Read more

İnsanlığın Babası : Âdem a.s ve Eşi Havva

YARADILIŞ  “Andolsun ki biz, insanı pişmemiş çamurdan, kokuşmuş cıvık balçıktan yarattık. Cân’nı da (insandan) daha önce semûm ateşinden yarattık.” (Hicr, 15/26-27) Ayetten anlaşıldığı gibi Cân (cinler, cinlerin atası), insanoğlundan önce[…]

Read more

VİCDAN

Kendinden geçme, dalma. Bir şeyi bir halde görme, bulma. Duyma, duygu. İnanç.  Şuur. Bâtın ile Hakkı tanımak. İnsanın içindeki iyiyi kötüden ayırabilen ve iyilik etmekten lezzet ve kötülükten elem duyan manevî[…]

Read more
DAWAH TRAINING

TEBLİĞ ÇALIŞMALARI

İŞİMİZ VAKTİMİZDEN ÇOK

dünya’daki Müslüman sayısı

Yapılan nüfus tahmin modellemelerine göre 2050 YILI MÜSLÜMAN SAYISI

en hızlı büyüyen din “islam”
OUR GUIDE

REHBERİMİZ

“Onlar, Rabb’lerine iman etmiş yiğit gençlerdi.” 18:13

KUR’AN

THE NOBLE QUR’AN

SÜNNET

SUNNAH

CONNECT WITH US

BİZE ULAŞIN